Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Nordmark & Nordmark arkitekter, Architect's declare, Sweden, Climate & Biodiversity Emergency

2019.09.24

Med initiativ av Sveriges Arkitekter står Nordmark & Nordmark tillsammans med 25 andra arkitektkontor som värdar för ställningstagandet Swedish Arcitects Declare. Över 200 arkitektkontor i Sverige har redan signerat. Samla ditt kontor och gör det ni med!

Stora klimatförändringar är tillsammans med pågående förlust av biologisk mångfald en av de största utmaningarna i vår tid — en dubbel kris. Hur vi utformar byggnader och samhällen har stor inverkan på miljön och byggindustrin står idag för nästan 40 procent av energirelaterade koldioxidutsläpp (CO₂). Dessutom har byggsektorns alla delar och faser av projekt en betydlig påverkan på såväl landskap som miljö.

Om vi ska kunna möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser, kommer det att krävas ett paradigmskifte inom bygg- och samhällsbyggarbranschen. Tillsammans med kunder och byggherrar kommer vi att behöva utveckla och utforma våra byggnader, möbler, städer, landskap, samhällen och infrastruktur som odelbara enheter i ett större, ständigt förnybart och självförsörjande system.

Den forskning och teknik som behövs för att påbörja en omställning finns redan nu tillgänglig, men vi saknar en kollektiv ansats för att implementera dem. Vi ser denna brist och åtar oss att gemensamt verka för att stärka våra arbetsmetoder och skapa arkitektur som i alla skalor har en mer positiv inverkan på världen, med hänsyn till miljö och klimatpåverkan.

#architectsdeclare