Arkitekten som byggherre

Nordmark-Nordmark-Nyhet-Bygg-för-sverige-01

2018.09.07

Nordmark & Nordmark föreläser på Boverkets informationsdag "Bygg för Sverige!" om våra erfarenheter att vara byggherre genom företaget eljest. Vi pratade om hållbart byggande, trä som byggmaterial och utmaningar vi ställts inför — bland annat kopplat till finansieringen och fördelarna med statliga kreditgarantier.

Vi ville lära oss mer, kunna välja material, energilösningar, påverka byggkostnader och arbetsmetoder. Det stora målet var att långsiktigt bygga hållbart. Val av mycket trä var då naturligt. Det är en råvara som det finns gott om i Sverige och som vi kan använda mer av i byggandet på många olika sätt. (...) Vi ville vara med hela vägen i byggskedet och vi hade god hjälp av statens kreditgarantier för att skapa ekonomisk stabilitet i byggprojektet. Det har varit väldigt lärorikt, vikten av att tänka efter före, kan inte nog understrykas. Det har man igen under hela byggprocessen. Vi har nu också en större förståelse för att entreprenörerna också vill vara med tidigt och vad man kan vinna på det.

Josefina Nordmark

Övriga talare under dagen var Björn O. Nilsson ‒ landshövding i Norrbottens län, Anna-Stina Nordmark Nilsson ‒ VD vid Lulebo, Sofia Moberg och Anna-Karin Abrahamsson ‒ länsstyrelsen i Västerbotten, Per Eriksson ‒ projektledare för Kirunabostäder, Esa Norojärvi ‒ VD vid TOPbostäder och Karin Ahnqvist ‒ kommunchefen i Robertsfors och VD i Robertsfors bostadsbolag.