Greenhouse Garden — Reflect Project Connect

Nordmark & Nordmark arkitekter, TALL, venedigbiennalen 2018, utställning, installation, Plots Prints Projections, Serra dei Giardini, Svenskt trä, swedish wood, Folkhem, Venedig, Venice, CNC, Sveriges Arkitekter, Form/Design center

2018.05.18

Nordmark & Nordmark deltar i Greenhouse Garden — Reflect Project Connect i Venedig.

Evenemanget i växthuset Serra dei Giardini pågår under årets arkitekturbiennal i Venedig med temat ”Free space”. Evenemanget ska lyfta träarkitekturen och ge exempel på hur samarbeten mellan träindustrin och arkitekter kan vara en väg mot mer hållbart byggande och är framtagen av Sveriges Arkitekter, Svensk Trä, Träbyggnadskansliet och Trästad Sverige.

Utställningen Plots Prints Projections är en del av evenemanget och består av sex verk som är skapade av arkitektkontor i samverkan med träindustrin. Kurator är Ulrika Karlsson, landskapsarkitekt LAR/MSA. Nordmark & Nordmarks bidrag är TALL, ett sex meter högt insektshotell som vill visa på tallens materialitet och egenskaper som byggmaterial för människor och samtidigt som hem för insekter, och del av ett biotop. Tallen som furu och tallen som träd.

Verket är framtaget i samarbete med Norra Skogsägarna och Trisco Specialsnickeri.

Länkar:

Om utställningen Reflect Project Connect

Arkitekten Digitalt och trä blir svenskt tema på Venedigbiennalen

Svenskt Trä Spännande möten under biennalen i Venedig