Invigning av Kronanbacken!

Eljest-invigning-01

2019.07.05

Nordmark & Nordmark arkitekter och eljest är mycket stolta över att första huset på Kronanbacken i Luleå, byggt i egen regi, står färdigt! Vi firade med mingel där vi bjöd in alla som varit inblandade i projektet.

Husen är byggda i samarbete med Vittjärvshus. Hållbarhet och en hög arkitektonisk målsättning har varit ett bärande koncept genom hela processen. Företagsnamnet eljest är en påminnelse till oss själva att tänka annorlunda och ifrågasätta normer och tankegångar. Vi är mycket nöjda med resultatet och hoppas att Josefina Nordmark som ska flytta in kommer känna sig tillfreds med sitt nya hus.