Kvarteret Jakten i Nyköping

Nordmark & Nordmark arkitekter, Kv Jakten, Nyköping, Lindbäcks, flerbostadshus,

2020-02-21

På uppdrag av Dalhälls fastigheter har Nordmark & Nordmark arkitekter ritat ett bostadskvarter med 104 hyresrätter och en lokal på Brandholmen i Nyköping.

Brandholmen är ett bostadsområde i Nyköping med varierande bebyggelse som vuxit fram sedan 90-talet utifrån målbilden "Trädgårdsstad". Kvaretet Jakten har en tydligt stadsmässig karaktär med markerade socklar och förhöjd sockel samtidigt som varierande fasader, fasadliv och våningsantal bryter upp kvarteret i mindre enheter och ger ett föränderligt gaturum med inslag av växtlighet. Gården har mycket växtlighet och mindre rumsbildningar som ger de boende plats för uteaktiviteter. Noga placerade öppningar mellan husen skapar siktlinjer mot vattnet, omkringliggande gator och det angrändande skogspartiet. Byggnadernas stomme och stora delar av fasaderna består av trä och kvarterets färgpalett är inspirerad av den omgivande naturen. Projektet är framtaget i samarbete med Lindbäcks bygg.