Övergångar — ett klots resa längs Torneälven

Nordmark-Nordmark-Nyhet-Jenny-Övergångar-01

2019.08.12

Ett verk av Jenny Nordmark

På Nationalälvens dag den 17 augusti kommer ett rött klot att sjösättas i Torneälven och med start i Kurravaara, Kiruna kommun, inleds klotets vindlande färd efter älven och resan mot Bottenviken.

Vilken väg och hur lång tid färden tar går inte att förutspå då naturen med älvens oförutsägbara krafter och människans mer eller mindre påverkan av dess färd, i det större perspektivet den pågående klimatkrisen och i det lokala, människorna som bor och verkar längs älven är en vital del av verkets presentation. Klotet kan antingen följa Torne älv ner till Haparanda eller ta sig genom bifurkationen Tärendö älv vidare till Kalix älv. Kalix- och Torneälven mynnar båda ut i Bottenviken och är nationalälvar vilket innebär att de är skyddade från vattenkraftsutbyggnad. Idag är fritt strömmande vatten som ett resultat av mänsklig reglering en av världens mest hotade biotoper.

Klotets färd kommer dels att vara möjlig att följa fysiskt i landskapet, dels digitalt på konstmuseets webbplats genom en GPS som förmedlar färdvägen söderut via en satellit vid Nordpolen.

Du som ser klotet får gärna dela med dig av bilder i sociala medier under #älvklotet

Länkar:

Jenny Nordmark

Konstmuseet i norr Övergångar

Etc Höstens konst — strömmande vatten och stulna verk