Plots Prints Projections - Displaced

TALL, Nordmark & Nordmark, Venedigbiennalen 2018, Form/Design Center
Foto: Daniel Engvall

2019.04.20

Nordmark & Nordmark är aktuella i utställningen Plots Prints Projections — Displaced som visas på Form/Design Center i Malmö. De sex verken som ingår i utställningen är framtagna genom samarbete mellan arkitektkontor och träindustrin.

Utställningen är en omarbetad version av Plots Prints Projections som visades under Venedigbiennalen 2018. Nordmark & Nordmarks bidrag TALL som stod upp i Venedig, kommer istället att visas liggande i Malmö. Den nya platsen och positionen gör att stammen går att uppleva på ett helt nytt sätt och skapar nya associationer.

TALL visualiserar kontrasten mellan trädarten tall som enskild organism och råvaran trä samt, i förlängningen, synen på skogen som ett habitat för växter och djur och/eller skogen som en resurs för hållbart byggmaterial. På svenska byter till och med tallen namn till furu när trädet omvandlas till virke. Denna individ har vuxit upp i byn Storsträsk, Norrbotten. Genom att dela stammen och applicera modern CNC-teknologi tillåts industri och natur att överlappa varandra. Träets råa yta kombineras med ett symmetriskt och precisionsskuret mönster som efterliknar naturligt förekommande insektsmönster. Det naturliga förstärks genom det artificiella. TALL skapades som en platsspecifik installation till Venedigbiennalen 2018. Ett sex meter högt insektshotell och samtidigt en abstrakt modell av ett flerbostadshus. Nu, tagen ur sitt sammanhang, en fallen fura.

Verken, som har fraktats från Italien efter biennalens avslutande, kommer nu att ingå i en vandringsutställning som kommer att visas runt om i Sverige med första stopp på Form/Design Center i Malmö.  

Länkar:

Form/Design Center Plots Print Projections — Displaced