White och Nordmark & Nordmark inleder strategiskt samarbete i norr

Nordmark-Nordmark-Nyhet-Alexandra-Hagen-Josefina-Nordmark-01
Alexandra Hagen & Josefina Nordmark

2022-04-26

Med anledning av samhällsutvecklingen i norra Sverige etablerar Nordmark & Nordmark arkitekter och White Arkitekter ett strategiskt samarbete. Genom att förena sina kompetenser kan företagen tillsammans erbjuda ett starkt och konkurrenskraftigt team inom hållbar arkitektur och stadsbyggnad i flera städer.

Den gröna industrivåg som svept in över norra Sverige kommer att kräva många människor. För att attrahera arbetskraft till regionen krävs en utbyggnad av goda livsmiljöer. Den starka tillväxt som väntas i flera städer ökar behovet av bostäder, samhällsservice, utbildning, kultur och stadsbyggnad.  

Genom att kroka arm kan White och Nordmark & Nordmark erbjuda byggherrar i regionen ett starkt och erfaret team. Nordmark & Nordmark arkitekter är etablerade i Luleå och Skellefteå och har under mer än ett decennium skapat omsorgsfull arkitektur med tydlig identitet. Nära samarbete är viktigt i processen och majoriteten av de genomförda projekten ligger i Norrbotten och Västerbotten. White Arkitekter har stor och bred kompetens inom hållbar arkitektur och samhällsbyggnad och är idag verksamt i tolv länder. White är etablerat i Umeå sedan 90-talet och har både pågående och genomförda projekt i bland annat Skellefteå, Umeå, Luleå och Kiruna.

– Arkitekturen påverkar människors välbefinnande och livskvalitet och stadens varumärke. Det finns både mod och framåtanda att satsa på god arkitektur i norra Sverige, projekt som Sara Kulturhus är ett av många exempel på det. White har både kompetens och kapacitet att bidra till goda livsmiljöer i norr. En viktig förutsättning är en god kunskap om sammanhanget vi verkar i. I Nordmark & Nordmark får vi en kreativ partner med gott renommé och lokal förankring i Luleå och Skellefteå. Tillsammans med Nordmark & Nordmark kan vi stödja byggherrar i processen att skapa hållbara, vackra och lönsamma projekt som utvecklar regionens attraktivitet, säger Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter.

– Vi är övertygade om att kreativa samarbeten ger ett bättre slutresultat. Vi brinner för regionens utveckling och tillsammans kan vi göra stor skillnad på resan mot ett hållbart samhälle. Vi på Nordmark & Nordmark är starka i tidiga skeden, då nära dialog och lokal närvaro är extra viktigt, tillsammans med White kan vi erbjuda ett starkt team i stora och komplexa projekt hela vägen. Vi vill fortsätta att utvecklas och nya samarbetsformer är en viktig del i detta, det ger dessutom ännu fler möjligheter att vara med och bidra till samhällsutvecklingen i norr, säger Josefina Nordmark, vd för Nordmark & Nordmark arkitekter.