Nordmark & Nordmark arkitekter, Björkskatan, Luleå, flerbostadshus, Lindbäcks, Lulebo,
Luleå

Björkskatan

På en underutnyttjad parkeringsplats i områdescentrumet Björkskatan föreslås en flexibel torgyta med kringliggande flerbostadshus och lokaler. En upphöjd och omsluten gemensam gård gömmer bostadsparkeringen på det norra kvarteret och erbjuder generösa solförhållanden till de boende. En sammanhållen husvolym till söder ramar in torgytan och öppnar upp mot förbipasserande på Väderleden. Totalt planeras ett tillskott på uppåt 200 st lägenheter som utgör underlag för utvecklingen av handel och aktiviteter i Björkskatans centrum.

  • Program Bostäder & lokaler
  • Status Pågående
  • Byggherre Lindbäcks
  • Antal lägenheter ca 185–200 st
  • BTA ca 14 600 m²