Eljest, Nordmark & Nordmark, Vittjärvshus, Kronanbacken, Luleå, trähus, wooden houses, kedjehus, järnvitriol, cellulosaisolering, hemma hos arkitekten, träfasad, trä

Kronanbacken

En tomt i ett av Kronanbackens finaste lägen var det som fick Nordmark & Nordmark arkitekter att ta steget och starta fastighetsbolaget eljest. Pilotprojektet med tre kedjehus i trä färdigställdes i september 2019.

– Under mina promenader med hunden passerade jag ofta en tomt på Kronanbacken som lämnats obebyggd trots sitt fina läge. Jag kände att här fanns förutsättningar för oss att göra något riktigt bra, säger Josefina Nordmark, vd på Nordmark & Nordmark arkitekter. Det visade sig att tomten hade blivit över när radhusen intill byggdes. Den sluttande tomten gjorde den olämplig för samma typ av bebyggelse. Eljest fick köpa marken av Luleå kommun mot ett löfte om att bygga på platsens villkor och hålla nere mängden schaktning. – Det hade vi gjort ändå. Redan från start har vi sett sluttningen som en stor kvalitet, säger Josefina Nordmark.

Idén att själva agera beställare har funnits med länge hos Nordmark & Nordmark och är ett upplägg som blir allt vanligare bland arkitektkontor i Sverige.

– Som byggherre kan vi själva bestämma målen och sätta arkitekturen i fokus, säger Ida Wänstedt, arkitekt. Arbetet har varit en demokratisk process som även har fungerat som ett lärandeprojekt för Nordmark & Nordmarks anställda. Alla på kontoret har varit engagerade i processen. Arkitektur och hållbarhet har varit i fokus och husens alla delar har diskuterats in i minsta detalj.

– Många arkitekttimmar har lagts ner för att få det resultat vi alla strävade efter. Vi är alla väldigt nöjda med resultatet, säger Josefina Nordmark.

Byggande arkitekter

Eljest drivs av medarbetare på Nordmark & Nordmark arkitekter med målet att bygga hållbara bostäder i egen regi. Bolaget grundades 2016 och i september 2019 stod pilotprojektet färdigt - tre kedjehus på Kronanbacken i Luleå.

Ledord i vår process är "mycket arkitektur för pengarna", som byggande arkitekter kan vi själva bestämma målen och sätta arkitekturen i fokus. De hus eljest bygger ska vara hållbara och ha en hög arkitektonisk nivå samtidigt som de ska hålla en begränsad budget. Genom att jobba nära byggentreprenören vill vi hitta sätt att effektivisera byggprocessen och på så sätt kapa kostnader utan att tappa kvaliteter.

Alla på Nordmark & Nordmark är engagerade i processen och eljest har även en roll som lärandeprojekt. Vi vill att eljests projekt ska vara ett labb där vi har möjlighet att testa idéer som är svåra att applicera i våra andra uppdrag. Som del av nätverket Byggande Arkitekter arbetar vi även med kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra aktiva byggande arkitekter i Sverige.