Arkitekturens betydelse för besöksnäringen

2019.01.24

Josefina Nordmark, arkitekt och adjungerad professor, kommer att vara processledare för kursen Turistanläggningars form och funktion vid Luleå Tekniska Universitet. Syftet med utvecklingsprogrammet är att höja turismentreprenörens kompetens och lyfta fram design och arkitektur som ett redskap för ökad konkurrenskraft, bättre affärer och tillväxt. Programmet sker i nära samverkan med Swedish Lapland Visitors Board.

Turismen får allt större betydelse för norra Norrlands utveckling. Samtidigt blir resenärer mer och mer medvetna i sina val. Josefina Nordmark kommer som processledare att utbilda entreprenörer inom besöksnäringen om betydelsen av arkitektur och design för att höja kvaliteten och konkurrenskraften i deras turistanläggningar. Entreprenörerna lär sig göra medvetna val med form och funktion som utgångspunkt, där plats, ursprung och historik finns med som naturliga ingredienser.

Länkar:

Luleå Tekniska Universitet Turistanläggningars form och funktion