Kronanbacken exteriör

Byggande arkitekter

Eljest drivs av medarbetare på Nordmark & Nordmark arkitekter med målet att bygga hållbara bostäder i egen regi. Bolaget grundades 2016 och i september 2019 stod pilotprojektet färdigt - tre kedjehus på Kronanbacken i Luleå.

Ledord i vår process är "mycket arkitektur för pengarna", där vi som byggande arkitekter själva kan bestämma målen och sätta arkitekturen i fokus. Projekt genomförda av Eljest har hög arkitektonisk nivå och är hållbara utifrån ett miljö-, samhälls- och socialt perspektiv. Genom att samarbeta nära entreprenören vill vi hitta sätt att effektivisera byggprocessen för att kunna kapa kostnader med bibehållen kvalitet.

Eljest har en roll som innovations- och lärandeprojekt för alla anställda på Nordmark & Nordmark arkitekter. Eljest är ett labb där vi i vår roll som byggherre har möjlighet att testa idéer som är svåra att applicera i andra uppdrag. Som del av nätverket Byggande Arkitekter arbetar vi även med kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra aktiva byggande arkitekter i Sverige.

För mer information om kommande projekt, besök vår hemsida.

Pilotprojektet: Kronanbacken

En tomt i ett av Kronanbackens finaste lägen var det som fick Nordmark & Nordmark arkitekter att ta steget och starta fastighetsbolaget eljest. Pilotprojektet med tre kedjehus i trä färdigställdes i september 2019.

– Under mina promenader med hunden passerade jag ofta en tomt på Kronanbacken som lämnats obebyggd trots sitt fina läge. Jag kände att här fanns förutsättningar för oss att göra något riktigt bra, säger Josefina Nordmark, vd på Nordmark & Nordmark arkitekter. Det visade sig att tomten hade blivit över när radhusen intill byggdes. Den sluttande tomten gjorde den olämplig för samma typ av bebyggelse och Eljest fick köpa marken av Luleå kommun mot ett löfte om att bygga på platsens villkor och hålla nere mängden schaktning. – Det hade vi gjort ändå. Redan från start har vi sett sluttningen som en stor kvalitet, säger Josefina Nordmark.

Idén att själva agera beställare har funnits med länge hos Nordmark & Nordmark och är ett upplägg som blir allt vanligare bland arkitektkontor i Sverige.

– Som byggherre kan vi själva bestämma målen och sätta arkitekturen i fokus, säger Ida Wänstedt, arkitekt. Arbetet har varit en demokratisk process som även har fungerat som ett lärandeprojekt för Nordmark & Nordmarks anställda. Alla på kontoret har varit engagerade i processen. Arkitektur och hållbarhet har varit i fokus och husens alla delar har diskuterats in i minsta detalj.

– Många arkitekttimmar har lagts ner för att få det resultat vi alla strävade efter. Vi är alla väldigt nöjda med resultatet, säger Josefina Nordmark.