Nordmark & Nordmark arkitekter Bergnäset

Att se möjligheter är vår styrka

Nordmark & Nordmark är arkitektkontoret i norra Norrland som arbetar inom arkitektens hela verksamhetsområde — arkitektur, samhällsutveckling, inredning och scenografi. Kontoret grundades 2010 av Josefina Nordmark. Sedan starten har vi arbetat med flera stora projekt och blivit belönade med priser och nomineringar. Vi arbetar med projekt från koncept och tidiga skeden till detaljutformning och färdig byggd miljö.

Vi vill med innovativa lösningar skapa spännande arkitektur och livsmiljöer. Vi gillar utmaningar och tydliga begränsningar inspirerar oss. Att se möjligheter är vår styrka.

Vi ser helheten

Ett kontextuellt och analytiskt arbetssätt karaktäriserar vårt skapande. Genom att utgå från sammanhanget och varje projekts unika förutsättningar bygger vi långsiktiga värden och arkitektur med en stark förankring till platsen. Vi tar ansvar och skapar hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer med människan i centrum.

Kreativa samarbeten är något vi värdesätter högt, både inom kontoret och tillsammans med våra beställare. Alla delar av ett projekts förutsättningar är viktiga för slutresultatet, genom ett öppet och nära samarbete med övriga aktörer i byggprocessen tas allas kompetens och erfarenhet tillvara. I dialog växer de bästa lösningarna fram.

Nordmark & Nordmark är engagerade i den lokala samhällsutvecklingen, både stad och landsbygd. Vi bidrar gärna med vår kunskap i olika sammanhang. De senaste åren har våra arkitekter till exempel arbetat med undervisning på universitetet, varit processledare för utvecklingsprojekt, haft juryuppdrag i arkitekttävlingar och byggt i egen regi genom bolaget Eljest.

Utmärkelser och nomineringar

 • 2023 Årets Hållbarhetspris, Luleå Business Awards
 • 2023 Årets Kultur- och Samhällsbyggnadspris för Hållbarhetshuset Kv. Risslan, Luleå Business Awards
 • 2022 Vinst markanvisningstävling Strömnäsbacken, Piteå kommun
 • 2021 Vinst markanvisningstävling Kv Löjan, Piteå kommun
 • 2020 Vinst inbjuden tävling om energilager för Luleå energi
 • 2018 Vinst markanvisningstävling kvarteret Rönnen, Piteå kommun
 • 2017 Vinst markanvisningstävling Notviken, Luleå kommun
 • 2016 Årets Företagare Josefina Nordmark, Näringslivets pris Luleå
 • 2015 Årets Formbärare 2015, Svensk Form
 • 2015 Nominerad till SAVG:s arkitekturpris för bostadshuset Höjdpunkten
 • 2015 Vinst markanvisningstävling Nya Kiruna, kv 3
 • 2014 Luleå kommun företagarstipendium
 • 2014 Tidningen RUM:s maktlista #68
 • 2014 Årets Nyetablering, Näringslivets pris Luleå.
 • 2013 Nominerad till Sveriges Arkitekter Övre Norrlands arkitekturpris för Strandängsbadet, Kalix. Ansvarig arkitekt Josefina Nordmark (genom MAF)
 • 2012 Nominerad till Sveriges Arkitekters bostadspris med Höjdpunkten
 • 2012 Vinst markanvisningstävling Campus LTU, Akademiska hus
 • 2003 Byggmästarföreningens Stora Byggpris - Josefina Nordmark
 • 2003 Ambassadresidens Chile, 1:a pris arkitekttävling. Ansvarig arkitekt Josefina Nordmark (genom MAF)

Utställningar

 • 2019-2020 TALL  - Plots Prints Projections — Displaced, Form/Design Center i Malmö, Skellefteå Stadshus i Skellefteå och Smålands museum i Växjö 
 • 2018 TALL  - Plots Prints Projections, Serra dei Giardini, Venedigbiennalen
 • 2015 25 kvadrat - Form/Design Center, Vandalorum 
 • 2013 Ocularofon Light Houses, Arkitekturmuseet Helsingfors och Stockholm
 • 2012 Ocularofon - Light Houses, Nordiska paviljongen, Venedigbiennalen
 • 2010 00-tal, Arkitekturmuseet Stockholm. Ambassadresidenset utvalt att representera svensk arkitektur under 2000-talets första årtionde.
 • 2005 Ung Svensk arkitektur, Arkitekturmuseet Stockholm

Media & publikationer