Nordmark & Nordmark arkitekter, Attefallshus, 25 kvadrat, publikation
25 kvadrat, författare Eva Wrede, Mark Isitt

Utomhuset

Ett kompletterande rum som sällan finns i den nybyggda villan eller i det lilla 50-tals huset. Dagens gillestuga med stora takfönster istället för små källarfönster. Ett oömt rum och ett onödigt nödvändigt rum. Och istället för att vara i villan vara för sig själv ostörd. Vilken barnfamilj har inte önskat sig det där extra oömma rummet, ljudisolerat, ett ”härjarrum”. Ett generellt kvadratiskt rum med väggar av gjuten betong som kan användas till kontor, sportaktiviteter, fest, gästrum, ateljé, utställningslokal mm. Lika generellt som speciellt.
Ett generellt platsspecifikt rum för den lilla villatomten som tar lite tomtyta i anspråk. Ett uppvikt hörn av gräsmattan, ett topografiskt tillägg på den platta tomten, ett landskapselement mer än en byggnad.

En gjuten mur angränsar till grannen, stenar från utgrävningen utgör fasadmaterial. En grusbeklädd gång går längs med muren ner till det kvadratiska rummet, i släppet mellan muren och gräsmattan spänner ett glastak över rummet som ger ett vackert ljusinsläpp. Gräsets uppvik kragar ut över rummet, ett terrassbjälklag med en ram av limträbalk som i sin tur vilar på en gjuten sockel. En “vallgrav” går längs med kanten som distanserar gräsmattan med nivåskillnaden där en häck kan planteras som staket. Glastaket tål för säkerhets skull att gå på…
Den uppvikta tomtytan förändras liksom övriga tomten med årstiden och fungerar vintertid tack vare sin lutning som pulkabacke.

  • Program Attefallshus
  • År 2014
  • BTA 25 m²