Arkitektur. Design. Samhällsutveckling.

Nordmark & Nordmark är arkitektkontoret i Luleå, Skellefteå och Umeå som arbetar inom arkitektens hela verksamhetsområde. Vi tar ansvar och skapar hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer med människan i centrum. Utmaningar inspirerar oss — att se möjligheter är vår styrka.