Nordmark & Nordmark arkitekter, flerbostadshus, Kv Nejden, Lindbäcks, Luleå, tävling, arkitekttävling, wood houses, trähus
Luleå

Brf Nejden

Martin Ljungs knabbe är idag ett sammanhållet skogs- och friluftsområde nära centrala Luleå där vald del av området lämpar sig för en varsam förtätning. Förslaget är en vinst i en markanvisningstävling, anordnad av Luleå kommun. 

Områdets topografi, närliggande bebyggelse och allmänhetens tillgång till strövområdet Martin Ljungs knabbe har getts särskild hänsyn. Strukturen och byggnadernas utformning möjliggör ett litet ingrepp i naturen. Målet är att behålla så mycket befintlig vegetation som möjligt och låta husen vara en integrerad del av skogen.

Gröna kilar kopplar samman det befintliga villaområdet med knabben. Husens placering och utformning begränsar den privata karaktären och gör området tillgängligt för allmänheten. Inom det nya området skapas gemensamma gårdar som uppmuntrar till möten och uteaktivitet. Skogen är i övrigt områdets stora tillgång och anlagda ytor minimeras. 

Byggnadernas koppling till naturen förstärks med fasader av trä där panelen har olika naturnära nyanser och olika struktur. De små huskropparna skapar en flexibel struktur och en möjlig anpassning till befintliga knabbar och värdefull vegetation. Husens moderna karaktär och egna uttryck tillför kvaliteter till området där bakomliggande enkelhet och upprepning i struktur och byggnadssätt möjliggör ett kostnadseffektivt byggande.

  • Program Bostadsrätter
  • Status Pågående
  • Byggherre Lindbäcks
  • Antal lägenheter ca 48 st