Nordmark & Nordmark arkitekter, Kiruna nya centrum, HSB, arkitekttävling, Ralph Erskine, Kristallen, Kiruna, stadsflytt,
Kiruna

Nya Kiruna Kv 3

HSB förvaltar idag kvarteret Ortdrivaren i nuvarande centrum. Byggnader som med Erskines arkitektur blivit ett kännetecken för Kiruna och med sin tydliga karaktär och formspråk är en viktig del av Kiruna som stad. Dessa byggnader kommer inte kunna ersättas men vi kan ta med oss Erskines tankar och idéer och låta dem leva vidare i ny tappning. Erskines byggnader har en identitet och historia som är starkt förknippad med stadens utveckling, hans omhändertagande av människan med fiffiga lösningar och praktiska detaljer och hans förhållningssätt till byggande i arktiskt klimat är något vi vill ta med till Kirunas nya centrum.

Genom att ta med idéer från Ortdrivaren till nutiden kan vi omforma det till något eget förankrat i en tradition. Tak som utformas med hänsyn till sol, snö och vind ger en varierad och särpräglad siluett som kan upplevas på både avstånd och på nära håll. Mustiga, dova kulörer i kombination med starka färger är signifikant för Kiruna och Erskine, en färgsättning som ger värme och färg under den långa vita vintern. Många små enheter komponerade till en helhet, en varierad bebyggelse med tydliga delar som är släkt med varandra på olika sätt. Olika material och kulörer förstärker variationen och lyfter varandra. Fasader av framförallt trä och skivmaterial på de lägre husen kombineras med prefabricerad betong med ytstruktur på punkthuset och cortenstål på biblioteket.

Volymerna har utformats med utgångspunkt från platsens sol-, ljus- och vindförhållanden. En successiv upptrappning av volymerna mot norr låter solen komma in på gården och ger bra ljusförhållanden till intilliggande kvarter. Detta ger en diagonalitet mellan kvarterets högsta och lägsta punkt, ett spännande förhållande som lyfter fram dessa volymer i sammanhanget.

Kvarterets utformning tar tillvara kontakten med den närliggande naturen och husens utformning har en karaktär som samspelar med både naturens former och förutsättningar och den urbana miljön. Byggnadernas skala är anpassad efter den gående människan och de boende har alla entréer från både gata och gård. Parkeringsbehovet för de boende tillgodoses i garaget under gårdsbjälklaget.

Kvarterets blandade innehåll är anpassat efter kvarterets placering i staden och skapar en trygg atmosfär. Privata mötesplatser i kombination med biblioteket som naturlig samlingspunkt ger liv och rörelse åt torg och gator. Den gemensamma gården med uteplatser och entréer skapar möjligheter till spontana möten mellan de boende. Kvarteret inrymmer bostäder av olika storlekar för olika målgrupper. Allt från kompakta yteffektiva lägenheter för 1–2 personer till radhus för den större familjen.

  • Program Bostäder, bibliotek & lokaler
  • Status Tävlingsförslag
  • År 2014
  • Byggherre HSB Norr
  • Antal lägenheter 85 st
  • BTA 15 300 m²