Nordmark & Nordmark arkitekter, badhus, Strandängsbadet, Kalix
Kalix

Strandängsbadet

Vid Kalixälvens strandkant, i direkt anslutning till Kalix centrum, ligger Strandängsbadet. Ett utomhusbad där älven ständigt är närvarande. Den långsmala byggnadskroppen skärmar av bruset från E4:an och skyddar mot de kalla vindarna från norr. Plank och trädäck med nivåskillnader och integrerade sittplatser skapar rumsligheter med olika förutsättningar för vind och sol olika tider på dagen.

Detaljplanen angav en byggnad med sadeltak av pannplåt och fasad i trä målad med slamfärg. Detaljplanens anvisningar och placeringen på en äng gav inspiration till en servicebyggnad med karaktär av traditionell lada i val av material, proportioner och enkelhet i detaljer, en karaktär anpassad till platsen. Den röda slamfärgen omfamnar poolområdet och skapar ett samlat intryck utåt. In mot poolområdet är planken klädda med lärkträ, som tillsammans med trädäcken skapar en varm och mjuk karaktär. De täta planken i öster och väster förstärker kontakten med älven och mot vattnet och aktivitetsytorna i söder avgränsas området av glasräcken.

kalix.se

Projekt genomfört på MAF Arkitektkontor AB
Medverkande:
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Lars-Erik Gunnars, landskapsarkitekt LAR/MSA
Per Sundström, byggnadsingenjör
Brage Lundgren, byggnadsingenjör
Berndt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör
Martin Bröms, byggnadsingenjör

  • Program Badhus
  • Status Färdigställt
  • Byggår 2010
  • Byggherre Kalix Kommun