Nordmark & Nordmark arkitekter, Kv Rönnen, Piteå, Lindbäcks, flerbostadshus, stadsbyggnad
Piteå

Kv Rönnen

2018 vann Nordmark & Nordmark markanvisningstävlingen över kvarteret Rönnen i centrala Piteå. Tillsammans med Lindbäcks har vi tagit fram ett förslag på Nytorget — ett nytt bostadskvarter med ca 170 lägenheter. Arbetet fortsätter nu med planering, disposition och utformning mot konceptet "den lilla trästaden". Med ett starkt gestaltningsprogram landar Nytorget på ett naturligt sätt i stadsbilden och bidrar med en ny social stadsdel.

Vi är väldigt nöjda med kvarteret Tallen och glada att få arbeta med ännu en central tomt i Piteå och fortsatt vara delaktiga i stadens utveckling.

  • Program Hyresrätter
  • Status Pågående
  • Byggherre Lindbäcks
  • Antal lägenheter ca 170 st
  • BTA ca 12 000 m²