Verksamhet — temporära tillägg och tillfälliga hantverk

Nordmark-Nordmark-Nyhet-Jenny-Verksamhet-01

2019.03.14

Ett verk av Jenny Nordmark och Gustav Nordmark.

I Verksamhet möter Kiruna stadshus Igloo det nya stadshuset Kristallen. Båda kan ses som symboler för Kiruna stad och konsekvens­erna av gruvverksamheten. Igloo, vid kanten av staden med utsikt mot gruvan och fjällvärlden rivs och Kristallen byggs vid en nedlagd gruva – båda på historisk samisk mark. Stadshusen är i början och slutet av sina livscykler, med sina blottade huskroppar och innandömen har de få avtryck från mänsklig verksamhet och tillägg. Det ena tömt på innehållet, det andra ännu inte helt fyllt.

Filmen i verket visar Igloo från de sista månaderna med full verksamhet, fram tills det tömts inför rivning. Verksamhet och vardagsliv bland tjänste­män, kirunabor och besökare som under 50 år bidragit till dess särprägel. Här syns tidens gång, personliga val och funktionella lösningar av mer eller mindre temporär karaktär. Tillsammans med filmen hörs en inläsning av Klockspelets loggbok som hittades på stadshusets vind. Loggboken skrevs 1985–2006 och berättar om det dolda strävsamma arbetet med att få klockorna att spela och uret att gå.

I verket har gardiner, som under olika årtionden funnits i tjänsterummens och salarnas fönster, tagits tillvara. Vissa utbytta till personliga och andra beställda via upphandling. De har inget värde ur byggnadsantikvarisk synvinkel men har hängt som fond under många arbetsdagar och har en materiell kvalité. Av gardinerna har fem kvinnor från Kiruna skapat en stor rana tillsammans, där samisk och svensk hantverkstradition möts.

Länkar:

Jenny Nordmark

Gustav Nordmark

Norrbottenskuriren Minnen från Kiruna stadshus