Nordmark & Nordmark arkitekter, konsthall, Vitsaniemi, Tornedalen, arkitekttävling, tävling,
Vitsaniemi

Konsthall Tornedalen

Nordmark & Nordmark deltog i den internationella tävlingen om utformningen av Konsthall Tornedalen med initiativtagare Gunhild Stensmyr. Konsthallen ska vara en konstinstitution med internationell profil och en mötesplats med förankring i den tornedalska bygden. De övriga deltagarna var Go Hasegawa från Japan, Fabio Gramazio och Matthias Kohler från Schweiz, Anssi Lassila och Teemu Hirvilammi från Finland samt Jan Olav Jensen och Børre Skodvin från Norge.

Tävlingen pågick under hösten 2012 med Anssi Lassila och Teemu Hirvilammi från Finland som vinnare.

En visuell länk, likt en pata som sträcker sig ut i älven mot grannlandet i öster och tar tag i det vidsträckta landskapet med den mäktiga älven i centrum. En struktur i intimt samspel med men samtidigt i kontrast till sin omgivning.

Ett formspråk inspirerat av Tornedalens fiskebryggor, pator och traktens långsträckta lador, på samma gång vardagliga som ståtliga. Tydliga gestalter med en stark egen karaktär, i samspel med det öppna landskapet och förknippade med Tornedalens kultur. Enkla ändamålsenliga strukturer, där de olika ingående elementen gör sitt jobb.

Takstolarnas form ger rumsliga kvaliteter och erbjuder möjligheter att arbeta med både det naturliga och det artificiella ljuset på ett vackert sätt. De ger även en öppen och flexibel struktur, som skapar möjligheter till förändring över tid. Inskrivet i takstolarnas triangulära form, ett klimatskydd, väggar av massiva träelement.

Byggnadens samspel med landskapet låter de olika årstiderna komma till sin rätt. Upplevelsen av solnedgången från caféterrassen i norr eller vårsolen på den skyddade terrassen i söder. Norrskenet kan avnjutas från det helglasade rummet längst i norr.

  • Program Konsthall
  • Status Tävlingsförslag
  • BTA 1 800 m²