Nordmark & Nordmark arkitekter, illustration detaljplan, Jägarskolan, Kiruna, stadsbyggnad
Kiruna

Jägarskolan

I Kiruna, på Jägarskolans östra sluttning, har Nordmark & Nordmark arbetat fram underlaget för en ny detaljplan. Området ligger vid utkanten av Kirunas nya centrum och är utformad med utvecklingsplanen som utgångspunkt. En tät och småskalig bebyggelsestruktur med hus placerade mot gatuliv ger området en stadsmässig karaktär. De gröna öst-västliga kilarna ger siktlinjer genom området och fungerar som snöupplag vintertid. Ett grönområde i väster skapar distans mot den befintliga och kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen på höjden.

  • Program Planering nytt bostadsområde
  • Status Detaljplan antagen
  • År 2018
  • Beställare LKAB
  • Antal bostäder ca 450 st