Nordmark & Nordmark arkitekter, kulturhus, Skellefteå, arkitekttävling, tävling, offentlig byggnad
Skellefteå

Skellefteå kulturhus

Skälet, Nordmark & Nordmarks bidrag till den allmänna tävlingen om Skellefteås nya kulturhus, är en tydlig gestalt i staden som tar hand om både den stora och den lilla skalan med en struktur som öppnar sig mot omgivningen och synliggör dess innehåll. En karaktär förankrad i sitt sammanhang, både kulturellt och visuellt. Välkomnande och opretentiös får den besökaren att känna sig som hemma.

Markplanets utformning förstärker det nord-sydliga huvudstråket genom Skellefteå centrum. En öppen entrévåning med publika entréer från alla intilliggande gator kopplar byggnadens insida till stadsrummet utanför och en genomströmning av människor ger liv åt gatorna och möjlighet till spontana möten. Foajén sträcker sig längs kvarterets fulla längd och blir en inglasad breddning av gågatan utanför och kulturhusets café, bibliotek och lobby blir del av Möjligheternas torg i söder. En tydlig, korsformad struktur länkar husets kommunikationer till platsens yttre stråk. Skivor av trä och betong i samspelar med lätta fackverk av trä och skapar en tydligt sammanhållen karaktär. Variationen i höjd synliggör byggnadens olika delar och ger en skala anpassad till omgivningen. De trappade fasaderna öppnar byggnaden mot söder och skapar stora kontaktytor med torget utanför. Hotellets höga och lätta trästruktur annonserar byggnaden på avstånd och skapar med sin placering, form och tydliga volym en kontrasterande pendang tillsammans med Skellefteå Kraft:s huvudkontor.

  • Program Kulturhus
  • Status Tävlingsförslag
  • År 2016
  • BRA 22 500 m²