Nordmark & Nordmark arkitekter, Abisko Mountain Lodge, turism, Abisko, hotell, arctic tourism
Abisko

Abisko Mountain Lodge

Ett sammanhållet arkitektoniskt koncept för utom- och inomhusmiljön förstärker hotellbesökarnas upplevelse av att anlända och bo i fjällen. Abisko Mountain Lodge:s kapacitet utökas med fristående hotellstugor i trä med hög standard. Huvudbyggnadens entréutformning med utökad loungedel och nya hotellstugor karaktäriseras av en arkitektur där "mountain lodge" möter Abiskos faluröda trähusbebyggelse. Gestaltningen av utomhus- och inomhusmiljön skapar tillsammans en helhet som stämmer överens med Abisko Mountain Lodge:s familjära verksamhet.

  • Program Hotell
  • Status Pågående
  • Byggherre Abisko Mountain Lodge
  • BTA 400 m²