Nordmark & Nordmark arkitekter, Kv Frigg, Lindbäcks, Skellefteå, flerbostadshus
Skellefteå

Kv Frigg

Kvarteret Frigg är ett stort bostadsprojekt i centrala Skellefteå med ett höghus som markerar entrén in i centrala stan längs Kanalgatan. Varierande gula och ljust grå fasader är inspirerade av omgivningens många gula puts- och tegelfasader. Fasadlameller och detaljer i guldmetallic är en blinkning till "Guldstaden".

Kvarteret inrymmer bostäder och lokaler samlade runt en grön innergård. Stor hänsyn har tagits till upplevelsen för fotgängare och cyklister längs Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan. Varierande fasadliv, ljusa fasadkulörer, indragna entréer, portiker och planteringar bidrar till att gatorna känns trygga och trivsamma. 

  • Program Bostäder & lokaler
  • Status Pågående
  • Byggherre Lindbäcks
  • Antal lägenheter 198
  • BTA 17 300 m²