Nordmark & Nordmark arkitekter, Repisvaara, LKAB, Lindbäcks, flerbostadshus, Gällivare, Industriellt byggande
Gällivare

Repisvaara

Gällivare står de kommande åren inför en stadsomvandling liknande den som pågår i Kiruna, med en betydelsefull gruva som gör anspråk på delar av stadens bebyggda mark. LKAB står för ersättningsbostäder till de fastighetsägare vars hus äts upp av den alltmer sprickande marken. Just Repisvaara är ett av de nya stora områden där en stor del av de nya husen kommer att placeras. Området ligger naturskönt vid foten av berget Dundret med starka fysiska kopplingar till omkringliggande tallskogar och med fina vyer ut över centrala Gällivare.
Nordmark & Nordmark har de senaste åren ritat över 250 lägenheter till det nya området, fördelat över 17 st hus med en total bruttoarea på närmare 24 100 kvm. Enkla volymer med träfasader i mörka, dova kulörer som smälter in i barrskogen står bredvid hus i djärvare färgskala med tydligt igenkända sadeltak och signalerar Repisvaaras närvaro från andra sidan älven. 
  • Program Hyresrätter
  • Status Färdigställt
  • Byggår 2018–2019
  • Byggherre LKAB
  • Entreprenör Lindbäcks Bygg
  • Antal lägenheter 253 st
  • BTA 24 100 m²