Nordmark & Nordmark arkitekter, Kv Jakten, Nyköping, Lindbäcks, flerbostadshus,
Nyköping

Kv Jakten

Kvarteret Jakten innehåller 104 hyresrätter och ligger på Brandholmen i Nyköping. Målet har varit att rita hållbara och yteffektiva bostäder i form av lamell- och punkthus i fyra till fem våningar med bra boendekvaliteter. Kvarteret har en sammanhållen gestaltning samtidigt som variation i höjd, fasadmaterial och avstånd till tomtgräns gör att arkitekturen upplevs varierad. Sadeltak och fasader med skiftande material och kulörer ger kvarteret ett vänligt uttryck som knyter an både till befintlig bebyggelse i närområdet och till träd och stenar i grönområdet norr om kvarteret. En stor gård med noga placerade lekytor och mötesplatser gör kvarteret till en trevlig plats att bo på.

Mot tomtgränsen längs Brandholmsvägen och Flygrakan byggs lamellhus i kvartersstruktur med upphöjd sockelvåning mot gata och entré från gården. En tydlig markering av sockeln och en kommersiell lokal i korsningen Brandholmsvägen-Flygrakan förstärker områdets stadsmässiga karaktär. Längs Brandholmsvägen i linje med Skeppsbyggargatan bevaras en öppning mellan husen för att skapa siktlinjer mellan gården, gatan och Stadsfjärden.

  • Program Hyresrätter
  • Status Färdigställt
  • Byggår 2022
  • Byggherre Dalhälls fastigheter
  • Entreprenör Lindbäcks Bygg
  • Antal lägenheter 104 st
  • BTA 10 050 m²