Nordmark-Nordmark-Flerbostadshus-KvPalmen-01
BODEN

Kv Palmen

Den nya byggnaden i kvarteret Palmen ger Bodens centrum ett tillskott av hållbara och yteffektiva bostäder i form av ett punkthus i sju våningar plus suterrängvåning. Kvarteret har ett centralt läge, just intill den slingrande Bodån, med närhet till ett stort utbud av diverse handels- och serviceverksamheter samt restauranger. 

Punkthusets gestaltning, fasader och kulör, bidrar till en tydlig identitet samtidigt som det arkitektoniska uttrycket knyter an och samspelar med de intilliggande äldre flerbostadshusen. Fasader med olika nyanser och en varierande skivindelning gör att upplevelsen av punkthuset får ett dynamiskt uttryck samt en skala som är anpassad till platsen.

Upplevelsen av platsen har varit i fokus när utemiljöer, fasad och entréer har gestaltas för att bidra till en varm känsla med livsmiljöer att trivas i. 

  • Program Hyresrätter
  • Status Färdigställt
  • Byggår 2021
  • Byggherre Wiksténs Fastigheter
  • Entreprenör Lindbäcks Bygg AB
  • Antal lägenheter 43 st
  • BTA 3 700 m²