PD 230222 0582 Redigera
Skellefteå

Kv Dubbelkrut

Kvarteret Dubbelkrut är en del av Västra Erikslid, ett av Skellefteås nya bostadsområden. Området ligger norr om centrum alldeles intill en stor park med pulkabacke, elljusspår och Vitbergets naturområden. Kv Dubbelkrut består av fyra flerfamiljshus med totalt 161 lägenheter från ett rum och kök till fyra rum och kök. Husen är byggda i prefabricerade volymelement i trä och har i grunden samma utformning för att kunna nå hög industrianpassning. Genom att placera huskropparna efter solens rörelser och på ett sätt skapa siktlinjer och rumsligheter upplevs området intressant och levande. Fasadmaterial och färgsättning är inspirerad av de intilliggande naturområdets stenar och tallar. Skiffer och värmebehandlat trä i olika kulörer är hållbara material som är vackra över tid.

Byggnaderna har spillvattenåtervinning för att förbättra energiprestandan i lägenheterna. Det innebär att den energi som kommer från spillvattnet tas tillvara och återanvänds till värmesystemet. Husen har även solceller på taken.

  • Program Hyresrätter
  • Status Färdigställt
  • Byggår 2022
  • Byggherre SBB
  • Entreprenör Lindbäcks Bygg
  • Antal lägenheter 161 st
  • BTA 10 400 kvm