PD 230124 4558 Pano Redigera
Södra Degersjön, Skellefteå

Fritidshus Degersjön

Nybyggnation av fritidshus, gästannex samt bastu. Byggnaderna ligger i en kraftig sluttning mot sjön och trappar ner genom en halvplansförskjutning och följer på så vis topografin. 

Trä är det huvudsakliga ytskiktet genom byggnaderna där innerväggar samt smygar utgörs av lackerad björkplywood. Plywoodens skarvar är dolda bakom lister som skapar en indelning och rytm interiört. Interiören strävar efter en elegant robusthet. En variation av träslag interiört skapar en dynamik. Björkplywooden som kontrasteras av en mörkoljad ek i finsnickerier. Träet skapar en helhet där tjocka väggar och fönsterbänkar inrymmer förvaring. Björken döljer extra förvaringsutrymmen som blir en del av helheten samtidigt som eken framhäver valda snickerier i kök och hyllor. Innerdörrar samt garderobsdörrar är av björkfanér och smälter in i väggarna. Träkulörerna skapar en sammanhållen känsla av värme och naturnärhet som samspelar med den utanförliggande skogen.

Byggnadernas fasader är täckta av Kebony-panel. Panelen har en exklusiv känsla nästan som finsnickeri. Det exteriöra uttrycket samspelar med den omkringliggande naturen där tallstammarnas kulör speglas i det naturliga uttrycket av fasaderna.

  • PROGRAM Fritidshus
  • STATUS Färdigställt
  • BYGGÅR 2022
  • ENTREPRENÖR Berglund Bygg