Nordmark Nordmark Flerbostadshus Kvälvdansen 01
Enköping

Kv Älvdansen

Kv Romberga är ett helt nytt kvarter med fyra flerbostadshus och trygghetsboende som ramar in en grön gård, i den nya stadsdelen Älvdansen i Enköping. Husen är av naturnära värmebehandlat trä i olika nyanser. De markerade sockelvåningarna och balkongerna är lekfulla och tillför färg. Variationen i ögonhöjd förstärks med en lek med texturer och rytm i form av olika ribbor på sockelvåningen. Ett sammanhållet kvarter men med variation i skala, textur, kulör och förskjutna volymer.

  • Program Flerbostadshus
  • Status Pågående
  • Byggherre Bergsundet
  • Entreprenör Lindbäcks
  • Antal lägenheter 154 st
  • BTA 10 300 m²