Nordmark Nordmark Flerbostadshus Kvälvdansen 01
Enköping

Kv Älvdansen

  • Program Flerbostadshus
  • Status Pågående
  • Byggherre Bergsundet
  • Entreprenör Lindbäcks
  • Antal lägenheter 154 st
  • BTA 10 300 m²