Nordmark-Nordmark-Flerbostadshus-KvKojan-01
Luleå

Kv Kojan

I nya stadsdelen Kronans bästa läge, i mötet mellan torget och Origoparken, ligger kvarteret Kojan. Platsens kvaliteter tas tillvara med en stadsmässig karaktär mot torget och en gård som öppnar upp sig mot parken med generösa balkonger i fina sollägen. Den röda kulören knyter an till områdets historia och kopplar samman kvarteret med bevarade kulturminnesmärkta byggnader. Rundgång, siktlinjer och bra dagsljusförhållanden är kvaliteter som kännetecknar bostäderna i kvarteret Kojan. 

  • Program Flerbostadshus
  • Status Pågående
  • Byggherre & entreprenör Serneke
  • Antal lägenheter 75 st
  • BTA 8 400 m²