Nordmark Nordmark Bostäder Kvbägaren 01
Skellefteå

Kv Bägaren

Intill stadsdelscentret på Moröhöjden i Skellefteå byggs två prefabricerade volymelement med stomme och fasader i trä. Projektet inrymmer totalt 51 bostäder i 5-7 våningar. Lägenheterna varierar i storlek från 2 rok till 4 rok. Området består av 50-talsbebyggelse med stora gröna gårdar. De nya bostadshusen placeras som två inställda punkter mellan befintliga bebyggelsegårdar och är placerade förskjutna från varandra vilket skapar ett intressant och varierat gaturum.  Låglutande tak samspelar med den äldre bebyggelsen.

Fasaderna är av liggande värmebehandlad panel med utanpåliggande läkt med olika rytm och utbredning. Indelningen och skillnaderna i struktur förstärker huskropparnas vertikalitet och variation i våningsantal. Läkten skapar även en tydligt markerad sockelvåning och ett tydligt avslut uppåt på byggnaderna. Vidare förstärker nätta balkonger med pinnräcken byggnadernas slimma gestalt.

  • Program Flerbostadshus
  • Status Färdigställt
  • Byggherre SBB
  • Entreprenör Lindbäcks
  • Antal lägenheter 51 st
  • BTA 3 260 m²
  • Byggår 2023