Nordmark & Nordmark arkitekter, studentbostad, Campus LTU, Porsön, Luleå, flerbostadshus, tegel, Lindbäcks
Foto: Paulina Holmberg, Cliff Warg
Luleå

Studentbostäder

Våren 2013 vann Nordmark & Nordmark tillsammans med Lindbäcks en markanvisningstävling anordnad av Akademiska Hus. Tre punkthus i sju våningar kombineras med varsin lägre del för att ta tillvara de olika hustypernas fördelar och skapa ett gemensamt väldefinierat gårdsrum. Två lamellhus är placerade i öst-västlig riktning och förstärker kontakten med skogspartiet i norr. Projektet innehåller 291 st bostäder i olika storlekar, allt ifrån ”Komplettor” på 16 kvm till treor på 69 kvm.

  • Program Studentbostäder
  • Status Färdigställt
  • Byggår 2016
  • Byggherre Lindbäcks
  • Antal lägenheter 291 st
  • BTA 13 340 m²