Nordmark & Nordmark arkitekter, Norra Hallsås, stadsbyggnad, illustration detaljplan
Lerum

Norra Hallsås

Tre arkitekter, tre exploatörer och Lerums kommun har på initiativ av kommunen samarbetat för att ta fram en detaljplan för första utbyggnadsetappen av Norra Hallsås, ett område på höjden norr om centrala Lerum. Första etappen innehöll ca 250 bostäder med lika fördelning mellan hyres-, bostads- och äganderätter. Platsbesök, skisser och diskussioner mynnade i ett arkitekturprogram med spelregler som gällde för hela området. Till exempel skulle bebyggelsen placeras på höjdernas kanter och sluttningar, hus och vägar anläggas på naturens villkor, bebyggelsen placeras i relativt täta grupper i skogsterrängen med vegetationen sparad mellan grupperna. De första husen i området, Förbos Ringhusen (arkitekt Josefina Nordmark), blev inflyttningsklara i mars 2008. Nordmark & Nordmark har även ritat flerbostadshuset Höjdpunkten åt Förbo samt villor och parhus i området med Derome som beställare.

  • Program Planering nytt bostadsområde
  • Status Färdigställt
  • År 2004–2006
  • Beställare Lerums kommun
  • Arkitekter Josefina Nordmark, MAF Arkitektkontor AB, Luleå Jens Arnfred, Vandkunsten, Köpenhamn Mikael Sonnsjö, Mikael Sonnsjö Arkitektkontor, Göteborg
  • Exploatörer Derome, Förbo, HSB